Όσα θέλετε να ξέρετε για αυτά που μας γλυκαίνουν... τη διατροφή

Όσα θέλετε να ξέρετε για αυτά που μας γλυκαίνουν... τη διατροφή

Ο όρος ολιγοθερμιδικές γλυκαντικές ύλες χρησιμοποιείται για να περιγράψει ορισμένα συστατικά με γλυκιά γεύση και λίγες ή μηδενικές θερμίδες, ή συστατικά που διαθέτουν τόσο έντονα γλυκιά γεύση, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στατρόφιμα, σε συγκεντρώσεις όμως αρκετά μικρές, ώστε να μηνσυμβάλλουν σημαντικά στο θερμιδικό τους περιεχόμενο.               

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ολιγοθερμιδικές γλυκαντικέςύλες που χρησιμοποιούνται σήμερα πιο συχνά είναι η ακεσουλφάμη-Κ, η ασπαρτάμη, το κυκλαμικό οξύ, η σακχαρίνηκαι η σουκραλόζη ενώ πρόσφατα εγκρίθηκε και η χρήση τωνγλυκοζιτών στεβιόλης (στέβια) σε τρόφιμα και ποτά.

Καθεμία από αυτές που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή τροφίμων και ποτών έχει έναμοναδικό γευστικό προφίλ, τα δικά της τεχνικά χαρακτηριστικά και ιδιαίτερα πλεονεκτήματα. Αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνες ή σε συνδυασμόμε κάποιες από τις υπόλοιπες, ως μείγμα.

Συνδυάζοντας δύο ή περισσότερες γλυκαντικές ύλες, οι παρασκευαστές τροφίμων και ποτών έχουν τη δυνατότητανα φέρουν τη γλυκύτητα και τα γευστικά χαρακτηριστικά τουπροϊόντος τους κοντά στις ιδιαίτερες απαιτήσεις και τις γευστικές προτιμήσεις των καταναλωτών τους, και ταυτόχρονα ναλαμβάνουν υπόψη τους παράγοντες, όπως η σταθερότητα καιτο κόστος.

Ο συνδυασμός των γλυκαντικών υλών είναι ασφαλής και η χρησιμοποίηση κάποιου μείγματος μειώνει την ποσότητα της καθεμίας γλυκαντικής ουσίας πουθα έπρεπε να προστεθεί, μόνη, σε κάποιο τρόφιμο ή ποτό.

Ο σύγχρονος καθιστικός τρόπος ζωής και το αυξημένο ενδιαφέρον για τη διαχείριση του σωματικού βάρους καθιστούν τις ολιγοθερμιδικές γλυκαντικές ύλες χρήσιμες και με σημαντικόρόλο στην επίτευξη ενός δραστήριου και υγιεινού τρόπουζωής. Αντικαθιστώντας τη ζάχαρη με μια ουσία ισοδύναμηςγλυκύτητας, αλλά όχι ανάλογων θερμίδων και αυξάνοντας τηνευχάριστη γεύση των τροφίμων που περιέχουν λίγες θερμίδες,οι γλυκαντικές ύλες μπορούν να βοηθήσουνστην ελάττωση του συνολικού θερμιδικού περιεχομένου της δίαιτας, στην καλύτερη διαχείριση του σωματικού βάρους,αλλά και στην προστασία της στοματικής υγείας.

Επιπλέον, εφόσον οι γλυκαντικές ύλες δεν επηρεάζουν τα επίπεδα της ινσουλίνης, μπορούν να χρησιμοποιούνται για να προσθέτουν γλυκιά γεύση σε τρόφιμα και ποτά που προορίζονται για όσους πρέπει να παρακολουθούναυστηρά την πρόσληψη υδατανθράκων, όπως είναι τα άτομαμε προδιάθεση ή με διαγνωσμένο διαβήτη.

Για να φτάσεις εκεί που θέλεις… δεν πρέπει να ξεχνάς το λόγο για τον οποίο ξεκίνησες!