Βιογραφικό

Γνωρίστε τη διαιτολόγο Δήμητρα Κυριακοπούλου

Δια ζώσης
συνεδρίες

Δε χειριζόμαστε τον άνθρωπο με βάση τον αριθμό της ζυγαριάς αλλά ως μια οντότητα πολύπλευρη και πολύπλοκη.

Παροχή διατροφικών συμβουλών

Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση διατροφικών προγραμμάτων και διαιτητικής υποστήριξης σε εταιρείες και σε ομάδες ατόμων.

Εξ’ αποστάσεως
συνεδρίες

Σήμερα η τεχνολογία μας παρέχει τη δυνατότητα να μπορούμε να μηδενίσουμε τις αποστάσεις και τις δυσκολίες.

Συχνές
ερωτήσεις

Απαντάμε στις πιο συχνές ερωτήσεις σας που θα σας βοηθήσουν στα επόμενα βήματά σας.

Αναζήτηση

Βρείτε επιστημονικά άρθρα και συνταγές αρκεί να γράψετε την λέξη που σας ενδιαφέρει...